Menu

Marketing Lab

Marketing Lab zajmuje się badaniami marketingowymi tj. Secret Client czy badanie wizerunku marki. Celem było stylistyczne wyróżnienie firmy na tle pozostałych firm zajmujących się marketingiem. Obecnie wizerunek przeprojektowany został na elegancki, luksusowy brand dostarczający produkt najwyższej jakości.

Share